Disclaimer

DISCLAIMER
maart 2021

Op het gebruik van deze website ( www.dehoepelfabriek.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, worden deze gebruiksvoorwaarden aanvaard.

Gebruik van informatie
De Hoepelfabriek streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. De Hoepelfabriek staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie en aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en
programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze links zijn enkel bedoeld als hulp en extra informatiebron voor een bezoeker van de website van De Hoepelfabriek.
De Hoepelfabriek is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites en kan hier geen invloed op uitoefenen. De Hoepelfabriek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het volgen van links van derden.

Wijzigingen
De Hoepelfabriek heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, ten allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Aansprakelijkheid
De Hoepelfabriek is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de aangeboden producten, materialen en diensten.

Auteursrecht
Alle informatie (waaronder alle foto’s, teksten en andere content) op de website van De Hoepelfabriek wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.