Privacy & Cookie verklaring

Privacy- en cookieverklaring


maart 2021
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de producten en diensten van De Hoepelfabriek en geldt voor iedereen die de website www.dehoepelfabriek.nl bezoekt.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacy- en cookieverklaring te accepteren.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verwerkt De Hoepelfabriek?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon of die herleidbaar zijn naar een persoon. De Hoepelfabriek verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De Hoepelfabriek verwerkt onder andere de volgende gegevens: voor- en achternaam, geslacht,
adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De website van De Hoepelfabriek is niet gericht op activiteiten, waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Verder heeft De Hoepelfabriek op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn,
ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. De Hoepelfabriek kan echter
niet controleren of een bezoeker minderjarig is en raadt ouders of voogd daarom aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen en zo te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door De Hoepelfabriek worden verwerkt.

Waarvoor gebruikt De Hoepelfabriek gegevens?
De Hoepelfabriek verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  •  Het afhandelen van jouw betaling
  •  Verzenden van de nieuwsbrief
  •  Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om producten en diensten bij je af te leveren
  •  Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
De Hoepelfabriek zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ordergegevens worden in verband met de wettelijke bewaartermijn tot 7 jaar na het plaatsen van de order bewaard.

Delen met derden
De Hoepelfabriek persoonsgegevens verstrekt gegevens uitsluitend aan derden, als dit nodig is
voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van De Hoepelfabriek gegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. In dat geval blijft De Hoepelfabriek zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
Shopify - Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Shopify. Shopify zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt
bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.
Mollie B.V. - De financiële afhandeling van betalingen, via iDEAL of Bankcontact, geschiedt buiten
De Hoepelfabriek om en wordt gedaan door Mollie B.V. De betaling van jouw bestelling betaal je via Mollie B.V. aan De Hoepelfabriek (hier merk je zelf verder niets van).
My Parcel, DHL en/of DPD- Voor het versturen van jouw bestelling, maakt De Hoepelfabriek gebruik van de verzenddienst, My Parcel, DHL en DPD welke jouw naam en adresgegevens gebruikt om de bestelling bij jou te kunnen bezorgen.

2
Google (Analytics) – De Hoepelfabriek maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ('Google') om het gebruik van de website (met geanonimiseerde data) te kunnen monitoren en analyseren.
Gebruik van cookies De Hoepelfabriek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone.
De Hoepelfabriek gebruikt deels cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.
Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden, zodat het mogelijk is op maat gemaakte content en advertenties aan te bieden. Bij jouw eerste bezoek aan de website wordt je geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt
je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Verder kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-
wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
De Hoepelfabriek maakt tot slot gebruik van Social Media buttons. Deze buttons maken op hun beurt ook gebruik van cookies. Deze buttons werken door middel van code die van de beheerder
van deze diensten (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube) afkomstig zijn. Op deze manier kunnen deze sociale netwerken informatie verzamelen over surfgedrag van degene die hierop klikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@dehoepelfabriek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat je in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart maakt.
De Hoepelfabriek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten
Als jij na het lezen van het bovenstaande toch het idee hebt dat De Hoepelfabriek jouw gegevens
onrechtmatig (heeft) gebruikt of je niet tevreden bent, dan kun je hiervan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

© De Hoepelfabriek 2021